AL-MI Výroba reklamy | Global Production

Billboard

Ponúkame grafickú prípravu, tlač a následnú montáž billboardov. Na základe skúseností Vám poradíme s počtom a vhodným umiestnením tak, aky bola Vaša billboardová kampaň čo najefektívnejšia.