AL-MI Výroba reklamy | Global Production

Banner

Patrí medzi najpoužívanejšiu veľkoplošnú reklamu. Okrem “gumených plachiet“ môže mať podobu aj “perforovanej plachty – mesh“, ktorá sa využíva najmä pri reklamách umiestnených na fasádach budov. Okrem vypracovania grafického návrhu a tlače ponúkame aj ich profesionálnu montáž.