AL-MI Výroba reklamy | Global Production

3D logo

3D reklama je jednou z najmladších foriem reklamy, no jej popularita neustále rastie. Nápisom, logám, číslam domov, objektom či modelom dodáva punc elegantnosti, výnimočnosti, modernosti, exkluzivity a najmä viditeľnosti.