AL-MI Výroba reklamy | Global Production

VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ

Má v oblasti reklamy svoje nezastupiteľné miesto. Ponúkame vysokokvalitnú solventnú aj UV tlač. Medzi najefektívnejšie produkty tejto kategórie patria: bannery, billboardy, megaboardy, samolepky, vlajky, reklamné tabule a polepy áut či výkladov.