AL-MI Výroba reklamy | Global Production

POLEPY ÁUT

Predstavujú “pohyblivú“ reklamu, ktorá je medzi zákazníkmi veľmi obľúbená. V oblasti reklamy si tak vybudovala svoje nenahraditeľné miesto. Môže mať podobu celopolepu, tlačených obrázkov alebo rezaných textov.


Vážení zákazníci, aj tento rok sme tu počas leta pre Vás bez obmedzenia. Z dôvodu priebežného čerpania našich dovoleniek ako aj dodávateľských odstávok distribúcie môže nastať oneskorenie doručenia objednávok.