AL-MI Výroba reklamy | Global Production

POLEPY ÁUT

Predstavujú “pohyblivú“ reklamu, ktorá je medzi zákazníkmi veľmi obľúbená. V oblasti reklamy si tak vybudovala svoje nenahraditeľné miesto. Môže mať podobu celopolepu, tlačených obrázkov alebo rezaných textov.